Kết nối

Kết nối

Kết nối, xâu chuỗi các tổ chức thiện nguyện trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Xây dựng nền tảng

Xây dựng nền tảng

Xây dựng nền tảng để các nhóm liên kết, tương hỗ nhau, tránh tình trạng rời rạc

Tận dụng nguồn lực

Tận dụng nguồn lực

Tận dụng nguồn lực từ các chuyên gia, nhân lực lớn tuổi mong muốn cống hiến khi về già

Nâng tầm dân trí

Nâng tầm dân trí

Nâng tầm dân trí về đạo đức, cùng nhau ý thức học tập và làm việc vì xã hội

Icon Heading

Chiến dịch mới nhất

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ

Video chiến dịch

Icon Heading

Tình nguyện viên

Nguyễn Trần Phương

Tình nguyện Viên

Thầy Trần Việt Quân

Tình nguyện Viên

Thầy Hạnh Nguyện

Tình nguyện Viên

2,557,485

Quyên góp

1,280

Chiến dịch

2,654

Tình nguyện viên

5,751

Quà tặng